Wrightův vzorec a koeficient

Wrightův koeficient příbuzenské plemenitby vyjadřuje míru ztráty genetické variability daného jedince. Vyjádřuje míru dědičných znaků, kdy stejná vloha přešla na potomka od otce i matky.

Fx = Σ [0,5n+m+1(1+Fa)]

je zmiňovaný Wrightův vzorec, kde
Fx je Wrightův koeficient
n je číslo generace společného předka na straně otce (otec a matka jsou nultou generací)
m je číslo generace společného předka na straně matky (otec a matka jsou nultou generací)
Fa je koeficient Fx u předka, který je sám zatížen příbuzenskou plemenitbou

Wrightův koeficient se vyjadřuje v procentech. Čím vyšší procento, tím vyšší je ztráta genetické informace a tím více společných znaků se projeví na potomcích. Ideální výsledek je tedy 0%, v praxi by pak neměl přesáhnout 1% na generaci. Vzhledem k omezeným možnostem výběru a vzájemné příbuznosti možných rodičů však není v některých případech možné tohoto čísla dosáhnout - v každém případě by se však měla hodnota Wrightova koeficientu k tomuto číslu co nejvíce blížit.

více >>>