...just lovely poodles
PsInfo > Standard pudla

Standard pudla

Zpět na PsInformace <<<

Standard FCI - PUDL

F.C.I.-Standard č. 172 / 23.01. 2015 / GB

Země původu: Francie
Datum publikace platného originálního standardu: 03.11.2014
Použití: společenský pes
Zařazení podle FCI: Skupina 9 Společenští a malí psi.
Sekce 2 Pudl
Bez zkoušky z výkonu.

Krátké historické shrnutí

Etymologicky francouzské slovo „caniche“ pochází ze slova „cane“, což znamená kachna. V jiných zemích si toto slovo lidé spojují s brouzdáním se ve vodě. Původně byli tito psi používáni při lovu vodních ptáků. Pocházejí z barbetů, z nichž si zachovali mnoho povahových rysů. V roce 1743 se „caniche“ říkalo feně barbeta. Potom se barbet a pudl postupně oddělovali. Chovatelé věnovali mnoho úsilí, aby získali originální jednobarevné jedince. Pudl se stal velmi populárním jakožto společenský pes díky své milé, veselé a věrné povaze a také díky čtyřem velikostem a různým barevným variantám, ze kterých si každý může vybrat pro sebe tu pravou.

Celkový vzhled

Pes střední velikosti s charakteristikou kadeřavou, kudrnatou nebo šňůrovou srstí. Se vzhledem inteligentního zvířete, stále pozorného, aktivního, harmonicky stavěného a elegantního a hrdého zjevu.

Důležité poměry

Chování / charakter (povaha)

Vyznačuje se věrností, učenlivostí a schopností výcviku, což z něj činí mimořádně příjemného společníka.

Hlava

Ušlechtilá, rovných linií, úměrná velikosti těla. Hlava musí být dobře modelovaná, nesmí být těžká, ale ani příliš jemná.

Mozkovna

Lebka: Její šířka je menší než polovina celkové délky hlavy. Při pohledu shora se mozkovna jeví oválná, z profilu je lehce konvexní. Osy mozkovny a tlamy jsou lehce rozbíhavé. Nadočnicové oblouky mírně vystouplé, pokryté dlouhou srstí.
Čelní rýha: Široká mezi očima, zužující se směrem k týlu, který je velmi výrazný. (U trpasličích pudlů může být týlní hrbol poněkud méně výrazný.)
Stop: Málo výrazný, ale v žádném případě nesmí být ustupující.

Obličejová část

Nosní houba: vyvinutá, při pohledu z profilu svislá, nozdry otevřené. U černých, bílých a stříbrných psů je černá; u hnědých psů hnědá; u plavých může být hnědá nebo černá v závislosti na intenzitě plavé barvy. U psů světle plavé barvy musí nosní houba být co nejtmavší.
Čenichová partie: Horní profil zcela rovný, délka odpovídá zhruba 9/10 délky mozkovny. Větve dolní čelisti jsou téměř paralelní. Tlama je silná. Dolní profil tlamy je tvořen dolní čelistí, ne okrajem horního pysku.
Pysky: s mírou vyvinuté, spíše suché, středně silné, horní pysk přiléhá na dolní, není převislý. U černých, bílých a stříbrných psů jsou pysky černé; u hnědých hnědé; u psů s oranžovo-plavým (aprikot) a červeno-plavým zbarvením jsou pysky více či méně tmavě hnědé nebo černé. Koutek pysku nesmí být výrazný.
Čelisti / zuby: Kompletní nůžkový skus. Silné zuby.
Líce: Nevystupující, formovány kostmi. Části pod očima dobře tvarované, málo vyplněné. Jařmové oblouky jen velmi málo vystouplé.
Oči: Horlivý výraz, posazené v úrovni stopu, lehce šikmé. Mandlového tvaru. Černá nebo tmavě hnědá barva. U hnědých psů může být barva očí tmavě jantarová. Okraj očního víčka černý u černých, bílých a stříbrných psů; hnědý u hnědých. U světle plavých psů musí být okraje očních víček co nejtmavší.
Uši: Dost dlouhé, volně spadající podél lící, nasazené v prodloužení linie vycházející ze špičky nosní houby a procházející pod vnějším koutkem oka; ploché, pod nasazením širší, na špičkách zaoblené, pokryté velmi dlouhou zvlněnou srstí. Kůže ušního boltce při natažení směrem vpřed dosahuje ke koutku pysků, ideální je, pokud jej přesahuje.

Krk

Silný, lehce klenutý za zátylkem, středně dlouhý, dobrých proporcí. Hlava je nesena vysoko a hrdě. Krk bez laloku, oválného průřezu. Jeho délka je lehce menší než je délka hlavy.

Trup

Dobrých proporcí. Délka trupu je o něco delší než výška v kohoutku.
Linie zad:Harmonická a výrazná.
Kohoutek: Středně vyvinutý.
Záda:Krátká.
Bedra:Pevná a svalnatá.
Záď:Zaoblená, ne spáditá.
Hruď:Vrchol hrudní kosti musí být lehce vystouplý a vysoko posazený. Hrudník: Dosahující až na úroveň loktů; šířka odpovídá 2/3 hloubky. U velkých pudlů musí být obvod hrudníku měřený za lopatkami větší alespoň o 10 cm než je kohoutková výška. Oválný průřez, široký v dorzální části.
Sodní linie a břicho: Vtažené, ne vychrtlé.

Ocas

Dost vysoko nasazený, v úrovni beder (ideálně nesen v úrovni „9h10min“ vzhledem k linii zad).

Končetiny

Přední končetiny

Celkový pohled:Zcela rovné a rovnoběžné, dobře osvalené, kosti dobré struktury. Výška lokte nad zemí je lehce větší než výška v kohoutku.
Plece: Šikmo uložené, dobře osvalené. Lopatka tvoří s pažní kostí úhel přibližně 110°.
Nadloktí: Délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.
Zápěstí: Tvoří prodloužení přední části předloktí.
Přední nadprstí: Silné, při pohledu ze strany téměř kolmé.
Tlapy hrudních končetin: Spíše malé, pevné, tvořící krátký ovál. Prsty jsou dobře klenuté, těsně přiléhající. Polštářky jsou tvrdé a silné. Drápy jsou u černých a stříbrných pudlů černé. U hnědých psů jsou černé nebo hnědé. U bílých psů mohou být drápy zbarveny v celé škále odstínů od rohoviny až po černou. U plavých pudlů jsou drápy hnědé nebo černé; co nejtmavší podle barvy srsti.

Zadní končetiny

Celkový pohled:Zadní končetiny jsou při prohledu zezadu paralelně postavené. Osvalení je dobře vyvinuté a velmi zřetelné.
Stehna: Dobře osvalená a silná. Výrazný koxálně-femorální úhel.
Koleno (podkolení):Výrazný femorálně-tibiální úhel.
Nárt a zánártí: Dost krátké a svislé. Pudl nesmí mít při narození na zadních končetinách paspárky.
Tlapy pánevních končetin: Viz tlapy předních končetin.

Pohyb

Pudl má lehký a pružný krok.

Kůže

Pružná, bez ochablosti, pigmentovaná.
Pigmentace kůže černých, hnědých, stříbrných pudlů a oranžovo-plavých nebo červeno-plavých pudlů musí být v souladu s barvou srsti. U bílých pudlů je žádoucí kůže stříbřitá.

Osrstění

Srst

Barva

Jednobarevná: černá, bílá, hnědá, stříbrná, plavá-červená. Hnědá musí být čistá, dost tmavá, jednotná a teplého odstínu. Béžová a její světlejší odstíny nejsou přípustné. Stříbrná musí být stejnoměrná, čistá, ne do černa ani do bíla. Plavá musí být stejnoměrná. Může být od světle plavé přes oranžovou (aprikot) po červeno-plavou. Oční víčka, nosní houba, pysky, dásně, patro, tělní otvory, šourek a polštářky tlapek jsou dobře pigmentované. U psů světle plavé barvy musí být pigmentace co nejtmavší.

Velikost

U všech velikostí je nutné, aby byl viditelný rozdíl mezi pohlavími.

Vady

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, která bude posuzována dle stupně závažnosti.

Závažné vady

Vylučující vady

Pozn.:

Doplněk ke standardu:

Posouzení pudla na výstavě není v žádném případě shodné s posouzením při soutěži střihu. Podporování přehnaného střihu není žádoucí.

Uznávané výstavní střihy

Lví střih

Pudl s kadeřavou i šňůrovou srstí je vzadu ostříhán až k žebrům. Rovněž je třeba ostříhat: tlamu, obličejovou část nad spodními víčky a pod nimi; líce; přední a zadní končetiny s výjimkou manžet nebo náramků a libovolných motivů na zádi; ocas s výjimkou kulaté nebo podlouhlé koncové bambulky. Pro všechny jedince je předepsán knír. Je dovoleno ponechat srst na předních končetinách, tzv. kalhoty.

Moderní střih

Na všech končetinách je povoleno ponechat srst za bezpodmínečného dodržení následujících předpokladů:
 1. Ostříhat je třeba:
  1. dolní část předních končetin od drápů k paspárku, dolní část zadních končetin až do výšky odpovídající výšce střihu na předních končetinách. Pomocí strojku je povoleno ostříhat pouze srst na prstech.
  2. hlavu a ocas podle výše popsaných pravidel.

  U tohoto střihu se výjimečně připouští:

  • Krátký vous na dolní čelisti, který by neměl být delší než 1 cm a jehož dolní linie by měla být zastřižena rovnoběžně s dolní čelistí. Vous v podobě »kozí brady« není povolen.
  • Vynechání bambulky na ocasu.

 2. Zkrácení srsti: Na trupu tak, aby na hřbetě bylo patrné delší či kratší moaré v délce nejméně 1 cm. Délka srsti se postupně prodlužuje kolem žeber a nahoře na končetinách.

 3. Upravené osrstění:
  1. na hlavě, kde zůstává hříva přiměřené výšky, podobně jako na krku, kde přechází vzadu ke kohoutku a vpředu bez přerušení v lehce šikmé linii od horní části hrudi až k ostříhané části tlapy. V místě nasazení uší maximálně do jedné třetiny jejich délky, se může srst zkrátit nůžkami nebo strojkem ve směru růstu srsti. Dolní část zůstává pokrytá srstí, jejíž délka se směrem dolů postupně prodlužuje a končí třásněmi, které lze zarovnat nůžkami.

  2. na končetinách, kde kalhoty tvoří zřetelný přechod k ostříhané části tlapek. Směrem nahoru se srst postupně prodlužuje, takže na pleci a stehnech dosahuje délky 4 až 7 cm při natažení chlupů, poměrně k velikosti psa, ale nesmí působit dojmem nadměrného objemu. Kalhoty zadních končetin musí podtrhovat typické zaúhlení končetin pudla. Jakýkoliv jiný střih, který neodpovídá výše uvedeným zásadám, vede k diskvalifikaci psa. Nezávisle na použitém střihu nesmí střih nijak ovlivňovat hodnocení na výstavě. Všichni vystavovaní pudlové přihlášení do stejné třídy se posuzují a hodnotí společně.

Anglický střih

U tohoto střihu se ke lvímu střihu doplňují motivy, např. náramky a manžety na pánevních končetinách nebo topknot na hlavě. U tohoto střihu nemusí být knír. Absence ostrých prostřihů v srsti na zadních končetinách se toleruje. Topknot nemusí být (je zakázáno používat lak nebo jinou látku k udržení topknotu).

„Štěněcí“ střih

Přebírá všechny náležitosti moderního střihu. Na hlavě: středně vysoký topknot. Střih srsti „do koule“ na přední části trupu tvoří „vejce“ na hrudi až po topknot.
Udržování „kalhot“ na předních končetinách s ponecháním ostrohrannosti typické pro pudly. Ocas, kromě bambule, musí být oválný nebo podlouhlý, střih je spíše delší než širší a úhly jsou zaoblené.

Skandinávský střih nebo střih „teriér“

Střih je podobný modernímu, ale uši a ocas mohou být oholené

upraveno 02.4.2015